مرصع پلو

برای دیدن سایر عکس ها به انتهای همین صفحه مراجعه فرمائید.

وزن تقریبی:                1.200  کیلوگرم

مخصوص:                       سه  نفر

از قدیم الایام مرصع پلو ایرانی در میان اقشار مختلف ایرانی محبوب ترین غذای ایرانی به شمار می آمده است.

در زیر می توانید تصاویر این غذا را در ابعاد مختلف ملاحظه نمائید.

بازگشت به صفحه قبل

.

.

.

.

عکس اول

عکس دوم

عکس سوم

عکس چهارم

عکس پنجم