مرغ مجلسی

برای دیدن سایر عکس ها به انتهای همین صفحه مراجعه فرمائید.

وزن تقریبی:               1.400   گرم

مخصوص:                     سه  نفر

مرغ مجلسی شرکت شام خانگی طعامی دلچسب و دلپذیر

قابل استفاده با هر یک از برنج های ساده، مرصع پلو و باقالی پلو.

بازگشت به صفحه قبل

.

.

.

.

عکس اول

عکس دوم

عکس سوم

عکس چهارم

عکس پنجم

عکس ششم

عکس هفتم