ذرت مکزیکی

برای دیدن سایر عکس ها به انتهای همین صفحه مراجعه فرمائید.

پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، کره حیوانی و انواع ادویه های مختلف از جمله مواد استفاده شده در این پیش غذا می باشد.

وزن تقریبی:              600   گرم

مخصوص:                    سه نفر

برگشت به صفحه قبل

.

.

.

.

تصویر یک

تصویر دو

تصویر سه

تصویر چهار

تصویر پنج