کتلت گوشت

برای دیدن سایر عکس ها به انتهای همین صفحه مراجعه فرمائید.

وزن تقریبی:                700   گرم

مخصوص:                    دو  نفر

برگشت به صفحه قبل

.

.

.

.

تصویر یک

تصویر دو

تصویر سه

تصویر چهار

تصویر پنج