سالاد اوردور

برای دیدن سایر عکس ها به انتهای همین صفحه مراجعه فرمائید.

 

این سالاد غالبا مختص مهمانی های بسیار ویژه و رسمی است و در حال حاضر در مراسم سیاسی و دیپلماتیک برای میزبانی از مهمان های خارجه استفاده می گردد.

این محصول از شش نوع سالاد بین المللی از جمله سالاد روس، سالاد کلم، سالاد الویه و … تشکیل شده است.

 

برگشت به صفحه قبل

.

.

.

.

تصویر یک

تصویر دو

تصویر سه

تصویر چهار

تصویر پنج

تصویر شش