سایر قیمت ها

انواع ته چین

ته چین زعفرانی………………………قیمت در کیلوگرم……………………. 12.000

ته چین بادنجان……………………….قیمت در کیلوگرم……………………. 14.000

 

انواع خورشت

مرغ مجلسی……………………………… برای سه نفر ………………………..17.000

خورشت قرمه سبزی……………………برای سه نفر…………………………..16.000

خورشت قیمه سیب زمینی……………….برای سه نفر…………………………16.000

خورشت آلو…………………………..قیمت در کیلوگرم………………………….16.000

انواع برنج

برنج ساده……………………………..برای سه نفر…………………………… 12.000

مرصع پلو…………………………….برای سه نفر…………………………….. 12.500

باقالی پلو……………………………..برای سه نفر…………………………….. 13.000

لوبیا پلو………………………………قیمت در کیلوگرم……………………………… 11.600

عدس پلو………………………………قیمت در کیلوگرم……………………………… 11.600

انواع کباب

بال کبابی……………………………….برای دو نفر………………………………..12.500

کباب کوبیده…………………………….برای دو نفر………………………………..15.500

غذاهای فانتزی / فرنگی

غذاهای فرنگی

لازانیا گوشت…………………………….برای شش نفر………………………….32.000

جوجه چینی……………………………..برای شش نفر………………………….35.000

غذاهای فانتزی

حلیم بادنجان…………………………….برای سه نفر…………………………….. 15.000

میرزا قاسمی…………………………….برای سه نفر………………………………. 12.000

کشک بادنجان…………………………….برای سه نفر…………………………….. 12.000

کتلت گوشت……………………………..برای دو نفر……………………………….. 11.000

انواع پیش غذا

بسته تولد……………………………….برای یک نفر……………………………… 7.000

الویه مجلسی…………………………..برای چهار نفر……………………………… 13.500

ذرت مکزیکی…………………………..برای سه نفر…………………………….. 15.000

سیب زمینی……………………………………………………………………………. 3.500

انواع سوپ و آش

آش رشته………………………….قیمت در کیلوگرم………………………………7.000

آش جو…………………………..قیمت در کیلوگرم………………………………7.000

سوپ عدس………………………قیمت در کیلوگرم……………………………….5.500

سوپ شیر………………………..قیمت در کیلوگرم……………………………….6.000

انواع ژله

ژله موز مخصوص……………………………………………………………………. 12.000

ژله کلاسیک……………………………………………………………………………12.000

ژله رنگین کمان………………………………………………………………………. 15.000

ژله تک رنگ…………………………………………………………………………..  7.000

ژله ولنتاین…………………………………………………………………………….  7.500

انواع دسر

تیرامیسو…………………………………………………………………………… 20.000

پای وانیلی…………………………………………………………………………… 14.000

پان اسپانیا…………………………..قیمت در کیلوگرم…………………………… 12.500

کرم باواریا…………………………………………………………………………… 15.000

انواع ماست و سالاد

سالد اوردور……………………………………………………………………… 30.000

ماست و خیار………………………..قیمت در کیلوگرم…………………………… 11.500

سالاد ماکارانی……………………….قیمت در کیلوگرم…………………………… 12.000

سالاد کلم……………………………قیمت در کیلوگرم……………………………. 11.500

سالاد شیرازی………………………قیمت در کیلوگرم……………………………… 9.000

سالاد فصل……………………………………………………………………………. 11.000

انواع بستنی

نیم کیلویی میوه ای………………………………………………………………………….. 7.000

نیم کیلویی سنتی……………………………………………………………………………. 8.000

میوه ای لیوانی…………………………………………………………………………….. 2.000

میوه ای سنتی…………………………………………………………………………….. 2.000

انواع حلوا

حلوا تبریزی………………………………………………………………………….. 6.000

ماه رمضان(همه فصول)

شیربرنج……………………………………………………………………………… 12.000

مسقطی زعفرانی………………….قیمت در کیلوگرم………………………………… 9.500

 

 

بازگشت به صفحه قبل