آش رشته

برای دیدن سایر عکس ها به انتهای همین صفحه مراجعه فرمائید.

وزن تقریبی:                 4  کیلوگرم

مخصوص:                   دوازده  نفر

آش رشته بهترین، رایج ترین، و پر مصرف ترین غذای مکمل در میان آش های مختلف است.

برخی از مردمان سرزمین عزیزمان ایران زمین مقید بر صرف آش رشته حداقل هفته ای یکبار در میان وعده های غذایی خود هستند.

بازگشت به صفحه قبل

.

.

.

.

عکس اول

عکس دوم

عکس سوم

عکس چهارم

عکس پنجم

عکس ششم