ته چین بادنجان

برای دیدن سایر عکس ها به انتهای همین صفحه مراجعه فرمائید.

وزن تقریبی:               1.700   کیلوگرم

مخصوص:                  ده تا دوازده  نفر

ته چین بادنجان  یکی از اصیل ترین غذاهای ایرانی بشمار می رود. برخی آن را با نام ته چین شیرازی نیز می شناسند. در زیر عکسهایی از این پیش غذای دلچسب ایرانی قرار گرفته است.

بازگشت به صفحه قبل

.

.

.

.

عکس اول

عکس دوم

عکس سوم

عکس چهارم

عکس پنجم

عکس ششم