بال کبابی

برای دیدن سایر عکس ها به انتهای همین صفحه مراجعه فرمائید.

وزن تقریبی:               900  گرم

مخصوص:                   دو  نفر

بازگشت به صفحه قبل

.

.

.

.

عکس اول

عکس دوم

عکس سوم

عکس چهارم

عکس پنجم

عکس ششم