لوبیا پلو

برای دیدن سایر عکس ها به انتهای همین صفحه مراجعه فرمائید.

وزن تقریبی:               1.500  کیلوگرم

مخصوص:                      سه  نفر

تهیه شده از بهترین برنج ایرانی، لوبیا و گوشت مغز ران گوساله.

بازگشت به صفحه قبل

.

.

.

.

عکس اول

عکس دوم

عکس سوم

عکس چهارم

عکس پنجم

عکس ششم