حلیم بادنجان

برای دیدن سایر عکس ها به انتهای همین صفحه مراجعه فرمائید.

وزن تقریبی:                600 گرم

مخصوص:                    سه نفر

برگشت به صفحه قبل

.

.

.

.

تصویر یک

تصویر دو

تصویر سه

تصویر چهار