ته چین زعفرانی

برای دیدن سایر عکس ها به انتهای همین صفحه مراجعه فرمائید.

وزن تقریبی:               1.700   کیلوگرم

مخصوص:                   ده تا دوازده  نفر

مردمان عزیز ایران زمین ته چین را در کنار غذاهای اصلی خود و معمولا بصورت تکه ای سرو می کنند.

بازگشت به صفحه قبل

.

.

.

.

عکس اول

عکس دوم

عکس سوم

عکس چهارم

عکس پنجم

عکس ششم

عکس هفتم

عکس هشتم