سوپ عدس

برای دیدن سایر عکس ها به انتهای همین صفحه مراجعه فرمائید.

وزن تقریبی:                 4  کیلوگرم

مخصوص:                   دوازده  نفر

با جرات می توان گفت این سوپ  بی نظرین ترین سوپ موجود در میان انواع سوپ هاست.

تنها مشتریان شام خانگی که موفق به تست این سوپ گردیده اند طعم دلچسب و کم نظیر آن را بدرستی حس می کنند.

بازگشت به صفحه قبل

.

.

.

.

عکس اول

عکس دوم

عکس سوم

عکس چهارم