انواع سوپ و آش

این شرکت انواع سوپ و آش های تهیه شده برای مشتریان خود ر در ظروف پلاستیکی با درب مستحکم تحویل مشتریان خویش می نماید و پس از آن عزیزان می توانند به گرم کردن آن برای میهمانان و مدعوین خویش در زمان سرو غذا بپردازند.

 

آش رشته

آش رشته

آش جو

آش جو

سوپ عدس

سوپ عدس

سوپ شیر

سوپ شیر

بازگشت به صفحه اصلی